Absolwenci

Złożenie przez absolwentów deklaracji wstępnej (w terminie do 30 września 2021 r.) nie jest obowiązkowe. Absolwenci składają deklarację ostateczną do dnia 7 lutego 2022 r. Zróbcie jednak to z wyprzedzeniem – najlepiej jeszcze do grudnia br.

Absolwenci mogą wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) elektroniczną deklarację (e-deklarację). Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu profilu zaufanego – więcej w sekcji 3.3a aktualizacji „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022.

Drugą możliwością dla absolwentów naszej szkoły jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. – stąd możesz ją pobrać: Deklaracja A.
Jeśli ktoś z Was chce spróbować wypełnić deklarację elektronicznie i potem ją wydrukować, to OKE Kraków udostępniła u siebie swoją wersję tej deklaracji.

Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE (na trzech kartkach) w JEDNYM EGZEMPLARZU i tylko STRONY 1-5. Przygotowując ją ręcznie, trzeba starannie wypełnić pismem drukowanym i dużymi literami we właściwych miejscach, czytając wcześniej wszystkie uwagi i objaśnienia.
Tak przygotowaną deklarację do matury trzeba podpisać, zszyć kartki w lewym górnym rogu przy pomocy zszywacza i złożyć w szkole.

Najczęściej popełniane błędy w składanych deklaracjach:

  • zamiana nazwiska z imieniem,
  • brak drugiego imienia, jeśli się je posiada,
  • wybrana dwujęzyczność,
  • jednostronny wydruk,
  • dwustronny wydruk, lecz „do góry nogami”.

Przed oddaniem deklaracji, proszę sprawdzić, czy wszystko jest poprawne – podpisując deklarację, potwierdzasz prawdziwość jej wypełnienia!

Jeżeli absolwent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin maturalny, to dowód wniesienia opłaty składa on dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której złożył deklarację. Więcej o opłatach w zakładce Opłaty.