Absolwenci

W dniu 8 stycznia br. OKE Poznań opublikowała Wybrane informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r., którzy swoje deklaracje składają w szkole. Warto je sobie dokładnie przeczytać!

Złożenie przez absolwentów deklaracji wstępnej (w terminie do 30 września 2020 r.) nie jest obowiązkowe. Absolwenci składają deklarację ostateczną do dnia 8 lutego 2021 r. Zróbcie jednak to z wyprzedzeniem – najlepiej jeszcze w styczniu br.

Absolwentów naszej szkoły, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego, obowiązuje wypełnienie elektronicznej deklaracji maturalnej na stronie https://deklaracja.edu.pl

Deklaracja online dla absolwentów dostępna jest po podaniu prawidłowego roku ukończenia szkoły.

W deklaracji trzeba wpisać odpowiedni identyfikator szkoły, którą absolwent ukończył, lub skorzystać z odpowiedniego linku:

Wpisując dane, nie używamy klawisza Caps Lock.

Wypełniony druk należy wydrukować DWUSTRONNIE (na jednej kartce) w DWÓCH EGZEMPLARZACH, wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z powyższej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).

Tak przygotowane deklaracje do matury trzeba podpisać w wymaganych miejscach (oznaczonych V) i złożyć w szkole (ul. Jedności 9) w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego.
Z oczywistych względów proszę nie zostawiać tego do ostatniego dnia.

Jeżeli absolwent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin maturalny, to dowód wniesienia opłaty składa on dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której złożył deklarację.

W związku ze zmianami procedur maturalnych w grudniu 2020 r. informuję, że obecnie OKE nakazuje wypełnić załącznik 1a (wariant A). Proszę tam wszystko dokładnie przeczytać i bezbłędnie wypełnić komputerowo, zapisać plik na dysku, a następnie wydrukować dwustronnie tylko 4 pierwsze strony. Nie zapomnijcie także podpisać dokumentów. Proszę, by były to dwa takie same wydruki. Gdy mi dostarczycie oba egzemplarze, to na jednym otrzymacie potwierdzenie, że złożyliście deklarację ostateczną i jeden wydruk zabierzecie do domu. Oczywiście przy bardziej skomplikowanych losach absolwentów należy zajrzeć do procedur maturalnych, które są tam opisane.

Przypominam, że ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie ewentualnie wcześniej zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa, więc to nie jest przyczyna konieczności złożenia poprawki w deklaracji ostatecznej. Jednak osoby, które muszą przystąpić do części ustnej egzaminu z wybranego przedmiotu, koniecznie składają powyższy załącznik 1a (wariant A) wraz z załącznikiem 30.

Mam nadzieję, iż pamiętacie, że na maturze w 2021 r. nie wymaga się, byście przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), więc jeśli chcecie tzw. ewentualne „rozszerzenia” usunąć, to musicie także dostarczyć załącznik 1a (wariant A).