Dane

W maju 2022 r. nasi maturzyści zamierzają zdawać poniższe egzaminy:

Statystyka zbiorcza dla ZS9 2022.02.07

Objaśnienia liter w kolumnie „Klasy”:

A – kl. 4A
X – kl. 4TIA
Y – kl. 4TIB
Z – kl. 4TIC
E – kl. 4TE
N – absolwenci Technikum Elektronicznego
I – absolwenci Technikum Elektrycznego

Zestawienie egzaminów pisemnych z klasami