Dane

W 2021 r. nasi maturzyści zamierzają zdawać poniższe egzaminy:

Statystyka zbiorcza dla ZS9 2021.04.28

Objaśnienia liter w kolumnie „Klasy”:

  • A – kl. 4A
  • X – kl. 4TIA
  • Y – kl. 4TIB
  • R – kl. 4TOR
  • E – kl. 4TE
  • N – absolwenci Technikum Elektronicznego
  • I – absolwenci Technikum Elektrycznego

Zestawienie egzaminów pisemnych z klasami 2021.04.28