Deklaracja ostateczna

W dniu 8 stycznia br. OKE Poznań opublikowała Wybrane informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r., którzy swoje deklaracje składają w szkole. Warto je sobie dokładnie przeczytać!

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 8 lutego 2021 r., jeśli ma nastąpić zmiana wcześniej wybranych przedmiotów na egzamin maturalny. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Należy przynieść wówczas swój egzemplarz deklaracji wstępnej do p. wicedyrektora Tomasza Pukiewicza (ul. Jedności). Nie należy już wypełniać nowej deklaracji, bo poprawki będą nanoszone na deklaracji wstępnej.

Przypominam, że ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa, więc to nie jest przyczyna konieczności złożenia deklaracji ostatecznej. Jednak osoby, które muszą przystąpić do części ustnej egzaminu z wybranego przedmiotu, koniecznie składają powyższy załącznik 1a (wariant A) wraz z załącznikiem 30.

Mam nadzieję, iż pamiętacie, że na maturze w 2021 r. nie wymaga się, byście przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), więc jeśli chcecie tzw. „rozszerzenia” usunąć, to musicie to zrobić w deklaracji ostatecznej.

Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to nic nie musi już składać, a deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 9 lutego 2021 r.