Deklaracja ostateczna

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2022 r., jeśli ma nastąpić zmiana wcześniej wybranych przedmiotów na egzamin maturalny. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Ze względów organizacyjnych dobrze to zrobić jeszcze w styczniu, czyli przed feriami zimowymi, które będą na początku lutego. Nie należy już wypełniać nowej deklaracji, bo poprawki będą nanoszone na deklaracji wstępnej. Trzeba wówczas przyjść do p. wicedyrektora Tomasza Pukiewicza, gdy będzie w budynku przy ul. Jedności.

W styczniu zostaną podane konkretne dni i godziny, gdy maturzyści poszczególnych klas będą mogli złożyć deklaracje ostateczne.

Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to nic nie musi już składać, a deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2022 r.