Deklaracja ostateczna

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2022 r., jeśli ma nastąpić zmiana wcześniej wybranych przedmiotów na egzamin maturalny. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji.

Ze względów organizacyjnych dobrze to zrobić jeszcze w styczniu, czyli przed feriami zimowymi, które będą na początku lutego. Nie należy już wypełniać nowej deklaracji, bo poprawki będą nanoszone na deklaracji wstępnej. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z PESEL-em oraz długopisu. Trzeba wówczas przyjść do p. wicedyrektora Tomasza Pukiewicza, gdy będzie w budynku przy ul. Jedności.

Na stronie głównej serwisu maturalnego są zamieszczone dni i godziny, w których maturzyści poszczególnych klas będą mogą złożyć deklaracje ostateczne.

Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, to nic nie musi już składać, a deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2022 r.