Deklaracja wstępna

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. – możesz ją pobrać ze strony OKE Poznań: Deklaracja A
NOWOŚĆ! Jeśli ktoś z Was chce spróbować wypełnić deklarację elektronicznie i potem ją wydrukować, to OKE Kraków udostępniła u siebie swoją wersję tej deklaracji.

Wypełnij, jeżeli:

  • jesteś uczniem ostatniej klasy technikum w naszej szkole i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy,
  • jesteś absolwentem technikum w naszej szkole i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Deklarację należy wydrukować DWUSTRONNIE (na trzech kartkach) w JEDNYM EGZEMPLARZU i tylko STRONY 1-5. Następnie trzeba ją starannie wypełnić pismem drukowanym i dużymi literami we właściwych miejscach, czytając wcześniej wszystkie uwagi i objaśnienia.
Tak przygotowaną deklarację do matury trzeba podpisać, zszyć kartki w lewym górnym rogu przy pomocy zszywacza i złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021.

Najczęściej popełniane błędy w składanych deklaracjach:

  • zamiana nazwiska z imieniem,
  • brak drugiego imienia, jeśli się je posiada,
  • wybrana dwujęzyczność,
  • jednostronny wydruk,
  • dwustronny wydruk, lecz „do góry nogami”.

Przed oddaniem deklaracji, proszę sprawdzić, czy wszystko jest poprawne – podpisując deklarację, potwierdzasz prawdziwość jej wypełnienia!

Jeśli ktoś chciałby wystąpić o dostosowania egzaminu maturalnego, to powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty wraz z deklaracją. Więcej szczegółów na stronie o dostosowaniach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieściła aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. Aktualizacja dotyczy e-deklaracji – w dokumencie dodano nową sekcję 3.3a. Jeżeli maturzysta złożył deklarację w formie papierowej, to nie miał obowiązku składania jej ponownie w formie e-deklaracji.

e-deklaracja