Deklaracja wstępna

Wstępne deklaracje maturalne koniecznie trzeba wypełnić elektronicznie, korzystając ze strony https://deklaracja.edu.pl

Naszych uczniów klas czwartych obowiązuje deklaracja 1a – przeznaczona m.in. dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego.

W deklaracji trzeba wpisać odpowiedni identyfikator szkoły lub skorzystać z odpowiedniego linku:

W miejsce na kod klasy należy wpisać odpowiednią literę:

 • A – kl. 4A
 • X – kl. 4TIA
 • Y – kl. 4TIB
 • R – kl. 4TOR
 • E – kl. 4TE

W miejsce na numer w dzienniku proszę wpisać swój prawdziwy numer z bieżącego dziennika lekcyjnego (jeśli ktoś numeru nie zna, to proszę zapytać o niego wychowawcę).

Wpisując dane, nie używamy klawisza Caps Lock.

Wypełniony druk należy wydrukować DWUSTRONNIE (na jednej kartce) w DWÓCH EGZEMPLARZACH, wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z powyższej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).

Tak przygotowane deklaracje do matury trzeba podpisać w wymaganych miejscach (oznaczonych V) i złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020.

Najczęściej popełniane błędy w składanych deklaracjach:

 • zamiana nazwiska z imieniem,
 • brak drugiego imienia, jeśli się je posiada,
 • nie to miejsce urodzenia,
 • wybrana dwujęzyczność,
 • jednostronny wydruk,
 • dwustronny wydruk, lecz „do góry nogami”,
 • jeden egzemplarz deklaracji,
 • błędny identyfikator szkoły,
 • błędny kod klasy,
 • trzy podpisy na jednej deklaracji
 • dwie strony deklaracji z dwóch innych wygenerowanych załączników.

Przed oddaniem deklaracji, proszę sprawdzić, czy wszystko jest poprawne.

Jeśli ktoś chciałby wystąpić o dostosowania egzaminu maturalnego, to powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty wraz z deklaracją. Więcej szczegółów na stronie o dostosowaniach.