Procedury

Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu:

Dodatkowe przepisy i informacje: