Matura w Elektroniku

W tym serwisie maturalnym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieściła aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. Aktualizacja dotyczy e-deklaracji – w dokumencie dodano nową sekcję 3.3a. Jeżeli maturzysta złożył deklarację w formie papierowej, to nie miał obowiązku składania jej ponownie w formie e-deklaracji.

W wyznaczonym terminie wszyscy uczniowie klas maturalnych dostarczyli swoje deklaracje wstępne! W zakładce Dane możecie zobaczyć, jakie egzaminy wybraliście.

Pilnie czekam na maturzystów, którzy z deklaracją nie dostarczyli oryginału opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, lecz przynieśli kopię – w październiku musicie mi przedstawić do wglądu oryginały tak, jak obiecaliście!

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl

Autor banera w serwisie maturalnym:
Wiktor Procki kl. 3TIA w 2019/2020 r. (I miejsce w konkursie na baner maturalny)