Osoba odpowiedzialna za egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024:

Pani Katarzyna Hinc – Wicedyrektor ZS nr 9 w Koszalinie

 

EGZAMINY MATURALNE ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. WAŃKOWICZA 26 Z WYJĄTKIEM EGZAMINÓW
Z INFORMATYKI, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 9.

NA EGZAMINY PISEMNE PRZYCHODZIMY O GODZINIE 8:00 ZABIERAJĄC ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI ORAZ DŁUGOPISY Z CZARNYM WKŁADEM.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH:

terminy2

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY MATURALNE (FORMUŁA 2023, 2015):

pomoce formuła 2023 pomoce formuła 2015

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W SESJI LETNIEJ 2024:

harmonogram-matur

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2024:

Informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego

 

KOMUNIKAT O MATERIAŁACH I PRZYBORACH POMOCNICZYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM 2024:

Komunikat-o-przyborach (1)

 

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH NA EGZAMINIE MATURALNYM 2024:

Komunikat-o-dostosowaniach

 

KOMUNIKAT MEiN W SPRAWIE WYKAZU OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Komunikat-Ministra-Edukacji-i-Nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych_Wykaz_ministra_właściwego_do_spraw_oświaty_i_wychowania_rok_szkolny_2023_2024

 

ZADANIA JAWNE OBOWIĄZUJĄCE W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO – MATURA 2024:

zadania jawne j polski

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2024:

Matura - INFORMACJE v5

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2024:

OÓLNE INFORMACJE - MATURA 2024

INFORMACJE-DODATKOWE-I-LINKI