Matura w Elektroniku

W tym serwisie maturalnym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022.

Zdawalność w naszej szkole w terminie głównym wśród tegorocznych absolwentów to 90,24% i jest ona lepsza od ubiegłorocznej o 3,35%!
Jesteśmy najlepsi wśród koszalińskich techników – wyprzedziliśmy drugą szkołę o blisko 7%!!
Nasza zdawalność w odniesieniu do zdawalności w technikach w Polsce jest wyższa aż o 21%!!!

A oto zdawalność w poszczególnych klasach:

4A 4TIA 4TIB 4TIC 4TE
96,43% 88,00% 91,30% 95,24% 80,77%

Najlepszą jest klasa 4A – 96,43%!

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 23 sierpnia 2022 r.  o godz. 9.00 w budynku przy ul. Wańkowicza 26. Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego minimum godzinę przed jego rozpoczęciem z długopisami piszącymi na czarno, dowodami tożsamości i odpowiednimi na dany egzamin przyborami, które dopuszcza OKE.
W naszej szkole do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przystąpi 11 osób (10 tegorocznych maturzystów i 1 wcześniejszy). Odbędą się egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego (4 tegorocznych maturzystów), matematyki (6 osób – 5 obecnych i 1 wcześniejszy) i z języka niemieckiego (1 tegoroczny). Do egzaminu w terminie poprawkowym nie zgłosiły się 2 osoby (1 tegoroczny maturzysta i 1 z lat wcześniejszych), a nie mogła do niego przystąpić 1 osoba (tegoroczny maturzysta, który miał 2 niezdane egzaminy).
Imiona i nazwiska zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym wywieszone są w gablocie maturalnej na I piętrze w budynku przy ul. Jedności 9.

Informuję, że świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydawane są od 5 lipca br.
Nie wszyscy jeszcze je odebrali:

  • kl. 4A – 1 os.
  • kl. 4TIB – 1 os.
  • kl. 4TE – 6 os.
  • absolwenci sprzed 2022 r. – 1 os.

W związku z wakacjami i urlopami, jeśli jeszcze ktoś z Was chce odebrać powyższe dokumenty, to jest to możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Świadectwo dojrzałości odbiera osobiście absolwent.
Przy odbiorze świadectwa wymagane jest okazanie dowodu tożsamości.

Jeśli absolwent zamierzał upoważnić inną osobę do odbioru ze szkoły swoich dokumentów maturalnych, to wcześniej osobiście dostarczył upoważnienie, w którym wskazał kto, kogo i do czego upoważnia (z podaniem danych obu osób: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości).

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl

Autor banera w serwisie maturalnym:
Wiktor Procki kl. 3TIA w 2019/2020 r. (I miejsce w konkursie na baner maturalny)