Matura w Elektroniku

W tym serwisie maturalnym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022.

Dziękujemy Wam za egzaminy maturalne w terminie głównym!

Zdający będą mieli dostęp do swoich wyników od 5 lipca 2022 r. (udostępnienie wyników planowane jest przez OKE pomiędzy godz. 8.00 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.
Wszyscy zdający ponadto będą mogli zalogować się do serwisu ZIU i uzyskać dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Informacja o odbiorze przez Was świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń pojawi się w tym serwisie na początku lipca br.

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl

Autor banera w serwisie maturalnym:
Wiktor Procki kl. 3TIA w 2019/2020 r. (I miejsce w konkursie na baner maturalny)