Matura w Elektroniku

Na tej stronie zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2018/2019!

Już od 4 lipca br. z użyciem loginów i haseł, które wcześniej otrzymaliście, możecie sprawdzać własne wyniki po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl. Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują. Tegoroczne obowiązują dla wszystkich zdawanych w danym roku egzaminów.

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie głównym są do odbioru już od 4 lipca br.
Gratulujemy tym, którzy zdali!

Jeśli jeszcze nie odebraliście swoich maturalnych wyników, to zapraszam do gabinetu wicedyrektora – w sierpniu najlepiej w godz. 9.00-13.00.

We wtorek 20 sierpnia br. o godz. 9.00 sześć uprawnionych osób przystąpi do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Szczegółowy harmonogram wywieszony jest w budynku szkoły ul. Jedności 9 w gablocie na I piętrze obok s. 15, a wersja skrócona do pobrania jest tu.
Oczywiście zdający przychodzą godzinę wcześniej z dokumentem toższamości ze zdjęciem i PESEL-em, czarnym długopisem, kalkulatorem (matematyka) i bez telefonu komórkowego.

Jeśli kogoś interesują dane maturalne, zestawienia, to zapraszam na podstronę Dane.

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl